ATA Baca Tek Cidarlı Baca Sistemleri

 
ATA Baca tek cidarlı baca sistemleri gaz ve sıvı türleriyle çalışan ısıtma ünitelerinin atık gazlarını atmosfere iletmesi için geliştirilmiştir. Isıtma ünitelerin spesifik bilgilerine göre ATA BACA sistemleri et kalınlığı artırılarak ve malzeme türü değiştirilerek katı yakıt türlerinde de kullanılmaktadır. Baca sistemi genel olarak düz modül, Te modül, dirsek, temizleme kapağı, redüksiyon ve şapka elemanlarından oluşmaktadır. Tek cidarlı baca sistemleri Ø60 çapından Ø 1000 çapa kadar 0.5mm, 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm et kalınlığında asitlere mukavemetli AISI 316L (DIN 1.4404) kalitesindeki paslanmaz çelikten üretilmektedir. Standart üretimler 450 °C'ye (sıcaklığa mukavim üretimler 600 °C'ye) kadar sorunsuz dayanabilme özelliğine sahiptir. Yüksek hassasiyette üretilen baca modülleri plazma kaynak tekniğiyle kaynatılmıştır. Modüller 100mm muf geçmeyle çok iyi sızdırmazlık ve stabilite sağladığı gibi montajı da kolay
resimler/tc.jpg

ATA Baca Sistemleri

 

Ata Baca Sistemleri düz modüllerin uygulanamadığı düzensiz baca şaftlarında esnek cidar sayesinde en sorunlu şaftlarda bile kolayca ve güvenle uygulama olanağı sağlar. AISI 316L kalitesinde üretilen STALFLEX-borular sıvı ve gaz yakıt türlerinde yoğuşmadan meydana gelen asitlerin saldırılarına karşı mukavemetli olup 200 °C baca sıcaklığında sorunsuz kullanılabilmektedir. Bu boruların harmonik şekli sayesinde ısıl genleşmelerden kaynaklanan sönümlemeleri çok rahat dengeleyebilmektedir.
Bu özellikleri sayesinde STALFLEX-boruları havalandırma kanallarında da çok rahatlıkla kullanılabilmektedir. STALFLEX-borularının dirsek dönüşleri çok rahat yapılırken kullanılan malzeme kalitesi ve iyi işçilik sayesinde uzun ömürlü olmaları sağlanmaktadır. En küçük dönüş yarıçapı (2D) kadardır.
Baca amaçlı kullanılan STALFLEX-boruları kullanımı kolay adaptörler sayesinde düz modüllerle birleştirilmektedir. Esneme özelliğine sahip STALFLEX-boruları Standart olarak 0.12mm et kalınlığında ve 6.00m, 9.00m ve 12.00m boylarında üretilmektedir.

resimler/FleksBaca.jpg

ATA Baca Oval Baca Sistemleri

 

ATA Oval Baca Sistemleri kazan kapasitesi, tipi ve yakıta göre yapılan baca çekiş hesapları sonucunda, mevcut şaftın dikdörtgen olması ya da seçilen yuvarlak kesitin şafta sığmaması sonucu, ya da tesisat şaftına diğer tesisatlardan dolayı yer olmaması nedeniyle baca kesiti (1:2 oranında) oval kalınlıkları 1.0mm AISI 316L kalite paslanmaz çelik sacdan imal edilir ve 450 °C atıkgaz sıcaklıklarına dayanabilme özelliğine sahiptirler.
Oval bacalar ayrıca kesit değişmesi, hasır demir vb. problemli baca şaftlarında güvenle kullanılabilmektedir.

resimler/OvalBaca.jpg

ATA Kaskad Baca Sistemleri

 


ATA Kaskad Baca Sistemleri, yan yana veya üst üste (her kat için ayrı) düzenlenmiş duvar tipi yoğuşmalı ısıtma cihazlarının atık gazlarını verimli bir şekilde ve güvenle atmosfere iletilmesini sağlar. Yatay bacalar 3°  eğimli yapılarak kondensin istenilen hızda cihazın içine akmasını sağladığı gibi, bir kısım kondensin drenaj ve kondens toplayıcı modül sayesinde şebeke atık su giderine iletilmesini sağlar. Bu baca sisteminde,

  1. Baca iç cidarı aside mukavim AISI 316L (1.4404 veya 1.4828) kalite paslanmaz çelik sac,
  2. Baca yalıtımı 30mm veya 50mm kalınlığında ve yoğunlu 100 kg/m³ kaya yünü kullanılmaktadır.
  3. Dış cidar malzemesi AISI 304 (1.4301) parlak, mat veya özel isteğe göre boyalı kullanılabildiği gibi farklı malzemelerden de yapılabilmektedir.
Toplanılan kondensten ısı geri kazanımı maksimum düzeye çıkarmak için düşey bacanın yalıtılması ve yanma havasının dış mekândan bol oksijenli taze ve soğuk olarak alınması büyük önem kazanmaktadır.

ATA Hermetik Kombi Hava Atıkgaz Sistemleri (LAS)

 

Hermetik Şönt Baca Sistemleri yanma ünitesi (brülör ve serpantin) kapalı olup baca gazı cihazın içinde bulunan fan aracılığıyla dışarı atılıp ve yanma havasının ikinci cidar ile baca cidarının arasından ısıtılarak dışarıdan temin edilen, 2 ile 5 arasında üst üste ya da yan yana konumlandırılan cihazların baca düzeneğidir.

Bu baca sistemlerinde ısıtma cihazların kapasiteleri ve yanma havası gereksinimleri baca iç çap ve dış çapı belirlemektedir. Tipik bir uygulama iç cidar Ø60 mm dış cidar Ø80 mm'dir veya iç cidar Ø60mm dış cidar Ø100 veya Ø80/125.

Hermetik Şönt Baca sistemleri aside mukavim AISI 316L (1.4404) kalite ve 0.6mm et kalınlığında paslanmaz çelik sacdan üretilmektedir. Dış cidarlar ise AISI 304 kalite parlak

sacdan üretilmektedir (isteğe bağlı olarak farklı renklerde de üretilebilmektedir)

Baca modülleri dirsek, te, adaptör, düz modül ve çatı geçiş elemanlarından oluşmaktadır. Bütün modül bileşenleri plazma kaynak sistemiyle kaynatılarak yüksek düzeyde sızdırmazlık sağlanmaktadır. Modüllerin bağlantı kısımları yoğuşmaya mukavemetli  dilli conta sistemiyle yapılmaktadır. Contalı sistem sayesinde +250 Pa'a kadar sızdırmazlık ve 280 °C sıcaklığa kadar dayanım sağlanmaktadır.

Hermetik Şönt Baca Sistemleri EN 1443 normlarına uygun ve TÜV NORD Sertifikasına sahiptir.

ATA Çift Cidar Baca Sistemleri

 

ATA Baca çift cidarlı baca sistemleri gaz, sıvı ve çevreyi kirletmeyen katı türü yakıtla çalışan ısıtma sistemleri için geliştirilmiştir. Çift cidarlı bacalar bağlantı kelepçesiyle birbirine bağlandığı gibi duvar kelepçesiyle tesisat şaftına, bina cephesine ve taşıyıcı konstrüksiyon veya taşıyıcı profile bir, iki, üç veya dört baca sistemi serbest duracak şekilde tasarımları yapılmaktadır.

  1. Baca iç cidarı aside mukavim AISI 316L (1.4404 veya 1.4828) kalite paslanmaz çelik sac.
  2. Baca yalıtımı 50mm kalınlığında ve yoğunlu 100 kg/m³ kayayünü kullanılmaktadır; ısıl kapasitelere göre bu kalınlık 80mm ve 100mm olarak artırılabilmektedir.
  3. Dış cidar malzemesi AISI 304 (1.4301) parlak, mat veya özel isteğe göre boyalı kullanılabildiği gibi farklı malzemelerden de yapılabilmektedir.

Baca iç çapı Ø 80mm'den Ø 1400mm'ye kadar üretilebilmektedir. İç çapları Ø 500mm'nin üstünde olan baca sistemleri için konstrüksiyon hesapları sunulmaktadır. Bütün baca uygulamaları tasarımdan uygulamaya software destekli EN13384 (DIN 4705) baca çekiş hesabıyla optimum çap tayin edilip, plan ve projelendirilerek yapılmaktadır

resimler/CiftCidar.jpg