DOĞALGAZ-LPG SİSTEMLERDE BACA TEMİZLİĞİ

DOĞALGAZ ve LPG kullanılan sistemlerde halk arasında genel kanı bu sistemlerde yakıt herhangi bir tortu bırakmadığından bacada fazla kirlenme olmayacağı, temizlik yaptırmaya gerek duyulmayacağıdır. Doğalgaz ve Lpg kullanılan sistemlerde çelik bacalar içinde oluşan yoğuşma (buharlaşma) suyunu sistem dışına atan, drenaj kanalıdır. Drenaj kanalı genel baca temizliği esnasında tüm baca sistemiyle beraber temizlenir. Dış etkenler sebebiyle bacanın içine dolan pislikler drenaj kanalını tıkayabileceğinden, yoğuşma suyu ve baca içine giren kar, yağmur suları dışarı atılamaz ise su, kazan dilimlerinin oksitlenip çatlamasına ve hatta brülörün geri tepmesine varan tehlikeli sonuçlar doğurabilir.Ayrıca kuş ölüsü, kuşların taşıdığı çöpler ve her hangi bir yabancı cisim, bacanın çekişini engelleyeceği için brülörlerde ve kazanlarda ağır ve tehlikeli tahribatlara sebep olabilir.

Doğalgaz ve Lpg yakan sistemlerin bacalarının yılda 1 defa temizlenmesi çevre sağlığı ve insan sağlığı için zaruridir.

Doğalgaz Kullanıcıları için Yayınlanan Yönetmelik Maddeleri

Abone doğal gazı kendi kullanımı için dağıtım şirketlerinden almak zorunda olan gerçek veya tüzel kişilerdir. Yakma tesisi ile ilgili yükümlülükleri aşağıdaki şekildedir.

.....• Gaz kullanıma geçen abone gaz yakıcı cihazlarının bağlı olduğu bacalarını 3 ayda bir kez temizletmekle yükümlüdür. (Binaların Yangıdan Korunması Hakkında Yönetmelik)

.....• Aboneler, yakma tesisinin bakımı, onarımı, bacanın temizlenmesinden sorumludur. (Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği)

.....• İç tesisatta yapılacak izinsiz tadilat, uygunsuz ve kötü kullanım, yanlış ve bozuk ekipman kullanılması, proje dışı tesisat yapımı ile tesisatın bakımsızlığı nedeniyle doğabilecek zarar ve ziyandan dağıtım veya iletim şirketleri sorumlu değildir. İç tesisatta meydana gelebilecek gaz kaçağı veya kazalara karşı önlemlerin alınması müşterinin yükümlülüğündedir. (EPDK Doğalgaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği)