İgdaş Baca Raporu ve İgdaş Baca Temizliği

Yeni çıkartılan yönetmeliğe göre tesisat tadilatı veye abone değişimi ve İGDAŞ yetkililerinin gaz kaçağının bacadan kaynaklı olduğunu tespit veya tahmin ettiklerinde baca temizlik ve uygunluk raporu istenir. Hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliğinde belirtilen sürelerde baca kontrolünü sertifika sahibi veya tüzel kişilere yaptırmakla zorunludur.ATA TEKNİK HİZMETLERİ İGDAŞ ve İtfaiye daire başkanlığının yetkili baca servisi olup baca uygunluk ve temizleme raporu vermektedir.

Yönetmelik taslağının yönetmelikle ilgili taslağını okumak için TIKLAYINIZ.